Pětikvítek: 777 748 894
Kytička – Kamínková: 777 748 891
Kytička – Lístečková: 775 859 062  

Organizace MŠ

Školka je otevřena ve všední dny od 7,15 h do 17 h.

Pro děti dovážíme oběd i svačiny, mají zajištěný pitný režim nabídkou ovocného čaje nebo vody. Dodavatel stravy plní spotřební koš.

Děti jsou každý den venku, využívají školní zahradu, blízký lesík a třešňovku, procházky a výlety. Učitelky preferují učení venku v ukázkové přírodní zahradě školy nebo třešňovce či na výletech. Ve třídě chováme želvu Vendulku a v zahradě kozlíky Ferdinanda a Emanuela.

Děti se vzdělávají ve dvou věkových skupinách:

ŠKOLKA je určena pro děti přibližně 3 (4) – 6 leté, děti absolvují plný rozsah programů (keramika, koníci, angličtina a plavání), děti chodí na denní docházku, mohou však navštěvovat i jednotlivé dny. Ve školce je maximálně 8 dětí.

MINIŠKOLIČKA je určena pro děti přibližně 2 – 3 (4) leté, cílem je adaptace dětí na skupinu vrstevníků a autoritu cizího dospělého, zdokonalení sebeobsluhy a schopnosti soustředěně pracovat, děti obvykle navštěvují školičku některé dny v týdnu. Dle svých schopností se postupně zapojují do programu Školky. V Miniškoličce je maximálně 6 dětí.

Školička má dvě třídy Kamínkovou a Lístečkovou.

Program školky

Děti pracují v keramické dílně a seznamují se s tradičními i originálními výtvarnými technikami. Podporujeme rozvoj jemné motoriky, trpělivosti a pozornosti, fantazie.

Děti jezdí za koníky na statek, učí se na nich jezdit. Pečují o koně a potkávají i jiná zvířata. Rozvíjejí motorické dovednosti a rovnováhu, poznávají přírodu.

Děti se seznamují se základy angličtiny pod vedením zkušené učitelky - rodilé mluvčí. Spojením slovíček a výrazů s manuálními činnostmi, cvičením, básničkami a písničkami je velmi usnadněno jejich zapamatování, zažití a následné aktivní používání.

 

Děti chodí celoročně plavat do bazénu v objektu školky, jejich výcvik vede zkušená instruktorka. Rozvíjejí motorické dovednosti, otužují se a učí se plavat a potápět.

Za dětmi přijíždí pejsci trénovaní na canisterapii, děti se s pejskem seznámí, učí se, jak s ním komunikovat, odbourávají strach ze zvířat, mají radost z reakcí pejska na jejich podněty, učí se porozumět projevům pejska a poznat jeho náladu.

S dětmi pracujeme na projektech, které vycházejí z probíraných témat, chodíme na výlety do přírody, do divadla, do tělocvičny, do planetária, na výstavy, slavíme svátky a dodržujeme tradice.

Cílem projektu environmentální výchovy je učit děti znalostem, dovednostem a postojům podporujícím dlouhodobě zdravý, respektující a spokojený život v prostředí, kterému rozumí, dokáží ho uzpůsobovat svým potřebám, ale i dlouhodobě chránit. Vychováváme děti k respektu ke svému tělu, své mysli i svému prostředí a k pochopení důležitosti péče o tyto atributy zdravého a spokojeného života.

Program miniškoličky

Důraz klademe na adaptaci dětí na skupinu vrstevníků a autoritu cizího dospělého, zdokonalení sebeobsluhy a schopnosti soustředěně pracovat.

Respektujeme, že v tomto věku děti ještě nemají cílenou pozornost, a tak nabízené činnosti rychle střídáme, aby byly pro děti přitažlivé a zajímavé.

S dětmi čteme, zpíváme, děláme výtvarné, konstrukční a manipulační aktivity, cvičíme, chodíme na školní zahradu nebo krátké procházky. Dle svých schopností a zájmu se děti postupně zapojují do aktivit Školky.

Kytička pracuje podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z RVP-PV.

Výši školného a způsob jeho placení najdete ve Smlouvách o docházce v odkazu Dokumenty.

Poštovní adresa + osobní návštěvy:

Mateřská škola Kytka s.r.o.
Pod Šibencem 844, 266 01 Beroun

(kliknutím přejdete na web 3-stranyFacebook)

UPOZORNĚNÍ - než budete pokračovat dál...
Následující odkaz (link) vede pryč z našeho webu. Po jeho prokliknutí se dostáváte na web 3-tí strany do systému sociální sítě Facebook, který může do Vašeho zařízení ukládat Cookies. Tyto Cookies nejsou bezprostředně či přímo ukládány během načtení systémů našeho webu a tak za ně neodpovídáme. Před návštěvou se, prosím, seznamte s Cookies politikou a ochranou osobních dat společnosti Facebook.


>> Pokračovat dál

Detašované pracoviště Praha

Mateřská škola Kytka s.r.o.
Mílovská 513/6, 190 00 Praha

(kliknutím přejdete na web 3-stranyFacebook)

UPOZORNĚNÍ - než budete pokračovat dál...
Následující odkaz (link) vede pryč z našeho webu. Po jeho prokliknutí se dostáváte na web 3-tí strany do systému sociální sítě Facebook, který může do Vašeho zařízení ukládat Cookies. Tyto Cookies nejsou bezprostředně či přímo ukládány během načtení systémů našeho webu a tak za ně neodpovídáme. Před návštěvou se, prosím, seznamte s Cookies politikou a ochranou osobních dat společnosti Facebook.


>> Pokračovat dál

Telefony:


Kancelář: 777 452 222

Pětikvítek: 777 748 894

Kytička – Kamínková: 777 748 891

Kytička – Lístečková: 775 859 062

E-komunikace + účet:


E-mail: kytkama@seznam.cz

RED IZO: 691006873

Datová schránka: b9enbmp

Číslo účtu: 5850223369/0800

Dokumenty:


Mateřská Škola Kytka s.r.o.

Zřizovatel: PhDr. Markéta Machková

IČ: 03237095     DIČ: CZ03237095

přejít na rubrikudalší informace